Middlebury Community
Friday, December 1, 2017
Saturday, December 2, 2017
Sunday, December 3, 2017
Monday, December 4, 2017
TimeEventDetails
4:15pm- 6:00pmJV/V Practice
NMS Varsity Gym (Main) location

Girls JV/Varsity Basketball

Girls JV/Varsity Basketball

Tuesday, December 5, 2017
TimeEventDetails
4:00pm- 5:15pmGolf - Boys/Girls (Mondo Partially Down) Practice
NHS Field House Mondo - Curtain Down location

Boys/Girls All Levels 9-12 Golf / Curtain will be partially down due to Golf Machine.

Boys/Girls All Levels 9-12 Golf / Curtain will be partially down due to Golf Machine.

4:15pm- 6:15pmJV/V Practice
NMS Varsity Gym (Main) location

Boys JV/Varsity Basketball

Boys JV/Varsity Basketball

Wednesday, December 6, 2017
TimeEventDetails
4:00pm- 6:30pmNHS Cheer Practice
NMS Varsity Gym - Upper Deck location

Girls JV/Varsity Cheerleading

Girls JV/Varsity Cheerleading

4:15pm- 6:15pmJV/V Practice
NMS Varsity Gym (Main) location

Boys JV/Varsity Basketball

Boys JV/Varsity Basketball

4:15pm- 6:30pmJV/V Practice
Heritage Main Gym location

Girls JV/Varsity Basketball

Girls JV/Varsity Basketball

Thursday, December 7, 2017
TimeEventDetails
4:00pm- 5:00pmGolf - Boys/Girls (Mondo Partially Down) Practice
NHS Field House Mondo - Curtain Down location

Boys/Girls All Levels 9-12 Golf / Curtain will be partially down due to Golf Machine.

Boys/Girls All Levels 9-12 Golf / Curtain will be partially down due to Golf Machine.

4:15pm- 6:15pmJV/V Practice
NMS Varsity Gym (Main) location

Boys JV/Varsity Basketball

Boys JV/Varsity Basketball

4:15pm- 6:30pmJV/V Practice
Heritage Main Gym location

Girls JV/Varsity Basketball

Girls JV/Varsity Basketball